Sonsuzluğu Avucunun İçine Sığdırmak

Rugül Serbest
tuval üzerine yağlı boya
2021
30 x 40 cm

Scroll to Top