KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLDİRİM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Sanatla Dayanışma Platformu olarak, sizlerin  https://sanatladayanisma.org adlı internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden Platform hesabı oluşturmanıza ilişkin sizleri (“Kullanıcı”) kimliğimiz, Kullanıcı hesabı oluşturulurken hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Kullanıcı hesabı oluşturmanız sırasında işlenen kişisel verileriniz;  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Platform Tarafından İşlenen Veri Türleri:

 • Bilgiler: Platform, Kullanıcı’ların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, çalıştığı alan ve hesap numarası bilgilerini Platform’daki üyelik ekranı üzerinden Kullanıcı’nın doldurması ile birlikte otomatik yollarla işlemektedir.
 • Platform Bilgiler’i, Kullanıcı’ların birbirleriyle etkileşimde bulunmasında meşru menfaatinin olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veri herhangi bir 3. kişiye aktarılmamaktadır. Ancak destek talebinde bulunan kişinin bilgileri destekte bulunacak olan kişiye Platform’un iş prensipleri doğrultusunda verilmektedir.

Kullanıcı’ların Sahip Olduğu Haklar:

 • Kullanıcı’lar, kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğine, işlenme amacına,yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair bilgi edinme;
 • amacına uygun işlenmesi, yanlış veya eksikse düzeltilmesi ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesi, ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesi ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesi ve uğradığı zararları tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı’lar, yukarıda belirtilmiş olan hakların kullanımına dair beyanı, kimliklerini tespit edici belgeleri talep konusu ile birlikte info@sanatladayanisma.org adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız iletebilir.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • KONU

İşbu üyelik sözleşmesi [“Sözleşme”] ve Platform’da yer alan diğer kurallar Platform tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platform’un kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Platform üzerinden üyelik formunu oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Platform’dan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

Platform Sözleşme’yi Kullanıcı’lar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Yenilenmiş güncel sözleşme, Platform’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

 • TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

“Platform” www.sanatladayanisma.org internet sitesini,

“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Platform’u kullanan ve bilgileri alınarak işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen kişiyi ifade eder.

 • PLATFORM TARAFINDAN SUNULAN HİZMET

Platform, sadece işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Kullanıcı’ları bir araya getirilmesini sağlar. Hiçbir şekilde Kullanıcı’lara doğrudan yardım ya da aracı hizmet sağlayıcı görevi bulunmamaktadır.

Platform, görsel sanatlar alanında çalışanlar ve üretenler için karşılıksız yardım amacıyla destek veren ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

 • KULLANIM ŞARTLARI

4.1.   Platform’a üyelik ücretsizdir. Desteğe ihtiyaç duyan üyeler tek bir talebe ilişkin üyelik oluşturabilirler.

4.2.   Üye hesabı oluştururken Platform tarafından talep edilen her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Platform, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

4.3. Kullanıcılar içinden destek almak isteyen kimseler belirli dönemlerde ana sayfada güncellenen tarihe kadar başvuruda bulunabilir.

4.4. Kullanıcılar içinden destek alan kimse, destekten sadece  bir kez faydalanabilir. Ancak destek vermek isteyen kimse birden fazla destekte bulunabilir.

4.5. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

4.6. Kullanıcılar, Platform’da yayınlanmış olan tüm kurallara uyacaklarını ve  kurallar kapsamında hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 1. Yürürlük

Bu Sözleşme Platform kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Platform tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Scroll to Top